Blogg för verksamheten - osorterad

Sensommar och höst på Färgfabriken

– om de stora frågorna och vad det innebär att leva och skapa i en omvälvande tid.


Färgfabrikens utställningar hösten 2020:

  • Manifestation Lövholmen – det gamla industriområdets roll som kulturplats
    manifesteras med drygt 50 kulturskapare. 20 – 30 augusti.
  • Lyssna – om klimat i gränslandet mellan kunskap och känslor. 12 september – 29 november, med verk av Sophie Vuković och Jens Evaldsson.
  • Gylleboverket – en platsspecifik rumsinstallation. 19 september – 29 november.

________________

Färgfabriken 25 år och kulturens roll i staden, Manifestation Lövholmen, 20 – 30 augusti

Installation och foto: Amanda Karsberg

Genom konst, arkitektur och stadsplanering har Färgfabriken i 25 år utforskat olika sätt att tolka en komplex omvärld. Verksamheten i den gamla, tidigare nedgångna, fabriksbyggnaden på Lövholmen har också inneburit att konsthallen befunnit sig mitt vad som kan sägas vara ett koncentrerat exempel på det senaste kvartsseklets stadsutveckling – från verksamt industriområde till plats för kulturproduktion och nu på väg mot lyxigt bostadsområde. I Manifestation Lövholmen visar upp konst, design, text, film med mera av mer än 50 av de kulturaktörer som har ateljéer i området, för att uppmärksamma Lövholmen som kulturellt nav i Stockholm.

Vad händer om vi lyssnar? Tre konsthallar i samarbete med ungdomar, forskare och konstnärer, LYSSNA 12 sep – 29 nov

Färgfabriken, Virserums konsthall och Skellefteå konsthall har utvecklat ett samarbete med fokus på hur vi emotionellt upplever, kommunicerar och gestaltar klimatförändringar, genom att på varje plats skapa ett forum där ungdomar, forskare och konstnärer tillsammans utforskar och skildrar erfarenheter och känslor i relation till klimat och platser. Projektet har beviljats stöd av Svenska Postkodstiftelsen.

"Klimatförändringar är för många abstrakta och det är svårt att veta hur man kan föreställa sig alternativa sätt att leva. Vi är därför mycket stolta över att stötta Stiftelsen Färgfabriken som samlar människor med helt olika erfarenheter, för att genom en kreativ skapandeprocess lyfta dessa frågor och därigenom stimulera ett brett engagemang ”, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Att analysera frågan med ett nytt angreppsätt, då unga forskare och konstnärer samtalar och lyssnar på varandra kommer ge denna process och utställning en annan dimension” säger Barbro Wenden, tf chef och Carolina Jonsson, producent på Virserums Konsthall.

För konsthallarna är det viktigt att pröva nya arbetssätt och skapa sammanhang över landet.

I utställningen på Färgfabriken visas verk av Sophie Vuković och Jens Evaldsson samt visuella kommentarer av Peter Lang.

Ett publikt program som tagits fram i samarbete med de medverkande ungdomar presenteras inom kort.


Djupekologi och symbiotiskt skapande, Gylleboverket, 19 sep – 29 nov

Ur arbetsprocessen, Gylleboverket 2020


Hösten 2020 ger plats för Färgfabrikens undersökande av ”symbiotiskt tänkande” med en utställning och platsspecifik rumsinstallation av konstnärsgruppen Gylleboverket, som utforskar ett djupegologiskt perspektiv på människans relation till sin omvärld. Gruppen arbetar ofta tvärdisciplinärt i samarbete mellan olika fält. Dess kärna består av Etta Säfve och Jona Elfdahl och för utställningen på Färgfabriken ingår även Shelley Sharr i gruppen.


Gylleboverkets arbetsprocess är undersökande, ofta längre processer där tematiska frågeställningar hakar i varandra. Samarbeten, publika möten, omvärldsanalys och teman som mänsklig isolering, normalitet, vår relation till naturen, omvärlden och varandra undersöks. Ett arbetssätt med ett nära släktskap till Färgfabrikens verksamhet.

________________

Färgfabriken och Färgfabrikens kafé tar hänsyn till rådande situation och följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att undvika smittspridning.

_________________

Vill du boka en grupp- eller skolvisning? 

Kontakta Elsa Isaksson: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Continue reading
  1533 Hits

OBS inställt! Konstnärssamtal med Åsa Cederqvist i Open Studio

Torsdag 12/3 kl. 10.30-12.00 Inställt på grund av sjukdom

Möt konstnären mitt i skapandeprocessen! Just nu och fram till och med 15 mars har Åsa Cederqvist intagit Färgfabriken Open Studio med sitt pågående projekt Some kind of Metabolism 2.0.

Åsa Cederqvists arbete grundar sig i ett intresse för det ständigt föränderliga, gränsdragningen objekt-subjekt, samt kring tillstånd av omformulering och omformande.

Under tiden på Färgfabriken arbetar Studio Åsa Cederqvist med utgångspunkt i de kretslopp av materiel och upplevelser som finns inom huset Färgfabriken och dess kringområden. Hon utforskar också kopplingar och relationen mellan det materiella och det virtuella rummet.

Välkommen på ett konstnärssamtal med presentation av konstnärliga metoder, arbetssätt och frågeställningar. Det finns också utrymme för frågor och diskussion.
 
Fri entré, ingen föranmälan krävs.
Språk: svenska
 
 
Från inspelningen av Mama Dada Gaga i Stockholm 2016. Foto: Frida Wendel
 
Från inspelningen av Mama Dada Gaga i Stockholm 2016. Foto: Frida Wendel
 
 
Continue reading
  2075 Hits