Building Blocks

Utmanar invanda mönster och inspirerar till nytänkande inom arkitektur

Building Blocks Stockholm

– en lekfull utställning om arkitektur!

Färgfabrikens stora sal blev det första rummet där utställningskonceptet Building Blocks växte fram. Efter en spännande och omtumlande process där våra beställare, barn och ungdomar från hela världen, samarbetat med nio stycken arkitektkontor, invigdes utställningen 24 april 2010.

Building Blocks Stockholm blev en succé och byggnaderna visade upp fantastiskt fantasifulla lösningar och idéer kring hur arkitektur kan växa fram och gestaltas. De nio olika husen representerade också olika, personliga och platsspecifika önskningar från beställarna. Besökarna kunde, om de vågade, klättra upp på en slingrig spiraltrapp ända upp till Färgfabrikens tak, de kunde dansa loss på ett källardisco eller gå vilse i en dramatisk trälabyrint.

bb sthlm 14 xenia
bb sthlm 5 xenia
Över: TERROIR. Under: Kjellander & Sjöberg. (Foto: Xenia Nikolskaya)

Under hela utställningsperioden hölls guidade visningar och bygg-workshops där besökarna fick konstuera sina egna drömhus i liten skala. Mot utställningens slut hade ett en hel liten stad i miniatyr vuxit fram. 

Arkitektkontor och beställare från hela världen
Till Building Blocks Stockholm ville vi bjuda in arkitekter och beställare från hela världen. Hur skiljer sig våra önskemål och tankar om arkitektur och rumslighet globalt? Vår vardag och våra förutsättningar styr i mångt och mycket våra behov – detta var något som blev tydligt i utställningen. Några av barnen önskade såpbubblemaskiner medan andra hellre ville ha ett "säkert" hus.

bb sthlm 18 cuveland
bb sthlm 15 xenia
Över fr vänster: The AOC; Hollmén Reuter Sandman. (Foto: Alexander de Cuvleand) Under: Helen & Hard. (Foto Xenia Nikolskaya)

De medverkande arkitektkontoren i Building Blocks Stockholm:

Helen & Hard - Stavanger
Hollmén Reuter Sandman - Helsingfors
J&T architects - Dakar
Kjellander + Sjöberg - Stockholm
Kod arkitekter - Stockholm
TERROIR - Sydney
The AOC - London
Zizi & Yoyo - Tallin
Wilhelmson arkitekter – Stockholm

bb sthlm 7 xenia
bb sthlm 24 cuveland
Över: JT Architects (Foto: Xenia Nikoskaya) Under: Zizi & Yoyo (Foto: Alexander de Cuveland)

Från de första önskemålen till de sista penseldragen
Till utställningen Building Blocks Stockholm producerades en katalog som följde hela processen – från första mötet till öppningen av utställningen på Färgfabriken. Här kan du läsa om barnen och ungdomarnas beställningar, presentationer av olika arktiektbyråerna och deras tankar kring projektet, flera texter som reflekterar, problematiserar och utmanar arktiekturbegreppet från olika perspektiv och en stor pysseldel skapad av illustratören James Graham. Läs gärna mer om katalogen eller ladda ner den här.


Building Blocks är ett utställningskoncept där barns visioner ligger till grund för ny arkitektur, ett projekt som utmanar våra invanda mönster och inspirerar till nytänkande. Building Blocks är ett initiativ av Färgfabriken, som konceptualiserats i samarbete med den kreativa studion Medium. Innehållet har vuxit fram utifrån frågor om hur normer och förväntningar styr arkitekturen idag. Vi vill undersöka relationen mellan arkitekten och beställaren. Detta gör vi genom att låta barn och ungdomar mellan 5 och 16 år agera beställare till var sin byggnad. Varje arkitektkontor arbetar med ett barn eller en grupp barn, och tillsammans har man pratat om byggnader och boende. Arkitekterna tolkar sedan barnens önskemål och visioner. Resultatet av samarbetet presenteras i utställningen i form av storskaliga byggnader.