Skriv ut denna sida

Building Blocks – Katalogen

bbsthlm katalog

Resan med Building Blocks
Arbetet med ett Building Blocks projekt är en lång och intensiv process. Från de första trevande mötena mellan beställarna - barn och ungdomar - och de väletablerade arkitekterna fram till utställningens invigning. I katalogen till Building Blocks Stockholm får vi följa med hela vägen.

Innehållet riktar sig precis som utställningen till människor i alla åldrar. Här kan du läsa om barnen och ungdomarnas beställningar, presentationer av olika arktiektbyråerna och deras tankar kring projektet, flera texter som reflekterar, problematiserar och utmanar arktiekturbegreppet från olika perspektiv och en stor pysseldel skapad av illustratören James Graham.

bbsthlm katalog4
Illustration: James Graham

Katalogen är formgiven av Martin Frostner som också arbetade med den grafiska profilen till utställningen.

Medverkande i katalogen är: Joachim Granit, Jonathan Habib Enqvist, Arkitektbyråerna: Helen & Hard; The AOC; Hollmén Reuter Sandman; Kjellander+Sjöberg; KOD arkitekter; Terroier; Zizi&Yoyo; Wilhelmson Arkitekter; JT Architect, James Graham, Pehr Mikael Sällström, Madeléne Beckman, Stefan Lindberg, Sara Teleman, The Sorrell Foundation och Gerard Reinmuth.

Här kan du ladda gärna ner och läsa katalogen som pdf (21mb)!