Om Färgfabriken

Färgfabriken har sedan starten 1995 fungerat som en plattform för samtida kulturella uttryck med tonvikt på konst, arkitektur och stadsplanering. I flera av våra projekt och utställningar, både i Sverige och utomlands, har vi utvecklat metoder med målet att undersöka och försöka förstå komplexiteten i vår föränderliga värld. Färgfabriken drivs av en vilja att spegla den heterogena och mångkulturella värld vi lever i. Vi vill pröva gränserna för vad en konsthall är och skulle kunna utvecklas till.

Det är viktigt att skapa förutsättningar för ett fritt och kreativt tänkande. I detta sammanhang är konsten central. Den fungerar som katalysator för nytänkande i möten med det övriga samhället såväl som med enskilda individer. Färgfabrikens projekt och utställningar skall möta en bred publik och inkludera verksamma beslutsfattare, kreatörer, konstnärer och forskare – de som kan göra skillnad idag. Till Färgfabriken är ALLA välkomna.

Vårt förhållningssätt skapar utrymme för utställningar och projekt som kanske inte finner sin självklara plats någon annanstans. Färgfabriken vill synliggöra det osynliga.

Den globalt ökande inflyttningen till städer skapar nya former av urbanitet och kulturella mönster. Därför är Färgfabriken intresserad av att arbeta med staden som fenomen. Satellit- och samarbetsprojekt med institutioner och aktivister runtom i världen ger oss inspiration och erfarenheter. Det är en förutsättning för att kunna genomföra innehållsrika och relevanta utställningar i Stockholm. Vi vill ta världen till Stockholm och Färgfabriken till världen.

2008 - 2011 drev Färgfabriken filialen Färgfabriken Norr i Östersund. Projektet drevs i samarbete med Jämtlands läns landsting och var delvis EU-finansierat. På Färgfabriken Norr anordnades ett tjugotal utställningar, konserter, workshops och konferenser.

Är ni intresserade av våra tidigare genomförda utställningar och projekt rekommenderar vi ett besök i vårt arkiv.

Sttiftelsen Färgfabriken stöds av bland annat Stockholms stad, Region Stockholm, Kulturrådet och Lindéngruppen AB.

Välkomna till Färgfabriken!