arki huvudbild

Arkitektur och samhälle

Färgfabrikens uppdrag sedan starten 1995 är att visa konst och arkitektur. Under årens lopp har vi sett att arkitekturen inte står ensam utan den lever i en symbios med stadsplanering och det övriga samhället. Färgfabriken för en aktiv diskussion som vill påverka och skapa debatt  genom utställningar och projekt i både Sverige och internationellt, i samverkan med många olika aktörer. Arkitektur och stadsplanering i samspel mellan olika kulturella utryck är viktiga komponenter som påverkar hur vi bygger våra samhällen i Sverige och på många andra platser. Därför är Färgfabriken en plattform som vill skapa utrymme för alternativ och möjligheter för projekt som ställer frågor och bidrar till nya tankar och idéer för en bättre värld.

Nedan följer några exempel, i vårt arkiv hittar du fler.


 Lövholmen

Industriområdet runt Färgfabriken kallas Lövholmen. Det är likt en magnet som lockar till sig drömmar; från den industriella revolutionens framstegsoptimism till dagens konstnärliga utforskande av stadsrum. Idag står Lövholmen inför stora förändringar. Vi har under lång tid att undersökt Lövholmen i skärningspunkten mellan tid, bilder, människor, byggnader och verksamheter.

Följ vårt arbete med Lövholmen här.


BB arki

Building Blocks

Utmanar invanda mönster och inspirerar till nytänkande kring arkitektur.

New Urban Topologies

Färgfabrikens internationella program för samhällsutveckling.

520x520

Experiment Stockholm

Undersöker och prövar nya idéer och ställer frågor om hur Stockholm utvecklas och formas.

Stockholm on the Move

Alternativt tänkande från Sverige för världens växande städer.

Skikt

Ett konstnärligt projekt av P Gipp & K Hedås där arkitektur och musik förenas

Beirut och Mostar

Två mångkulturella städer som präglats av kulturell rikedom och splittring i samhället.

Baltic Dimensions

Nätverksbyggande mellan kulturinstitutioner runt hela Östersjön.

tejp arki

Tejp Stockholm

Ett enormt spindelnät av tejp där publiken får klättra och utforska rummet från alla vinklar.

sal arki

Stockholm at large

Visioner och idéer om hur ett framtida Stockholm skulle kunna skapas.