En 25-årig pågående resa

Färgfabriken firar 25-årsjubileum 2020, under det år som har ställt så mycket vi har förutsatt och tagit för givet på ända. När detta skrivs står världen inför en stor pandemi. Ett virus som förflyttat vårt fokus bort ifrån andra stora utmaningarna vår planet står inför. Vi behöver tänka om och anpassa oss till en ny verklighet.

Därför behövs kulturella aktiviteter mer än någonsin, då kultur i sina olika skepnader ställer frågor, utmanar, reflekterar och visar på alternativa universum. Färgfabriken har under åren inte skyggat för att genomföra komplexa och oförutsägbara utställningsprojekt, i en industribyggnad ifrån slutet av 1800-talet med en alldeles speciell atmosfär. En försiktig renovering har behållit husets ursprungliga karaktär, där besökaren ges möjlighet att ta del av ett rikt utbud av fascinerande projekt och utställningar.

Färgfabriken är där det uppstår, genom att ha upprätthållit en arena för olika idéer och initiativ och gett dessa i många fall komplexa utställningsprojekt en plats där de har kunnat utvecklas och realiserats. Filmer har producerats med politiker i huvudrollerna, brinnande kolstavar har skapat en artificiell sol. Arkitektoniska strukturer och byggnader i skala 1:1 har sprängt gränser för hur man skapar och visar arkitektur. Måleri, installation och andra konstnärliga utryck har fått fritt spelrum i Färgfabrikens lokaler. Samtidigt som projekt med inriktning på stadsplanering och arkitektur har funnit nya format för att kommunicera budskap, föra debatt och möta en publik.

Färgfabriken är mer än en utställningsplats. Färgfabriken är en arena där konst, arkitektur, stadsplanering, vetenskap och forskning skapar kontaktytor över hela världen. Under 25 år har det vuxit fram en mosaik av uttryck. Som i sin tur bidrar till att bygga den ”immunitet” vi alla behöver, därför att konsten skapar skyddsmekanismer och är ett motgift, den angriper våra fördomar, utmanar och öppnar våra sinnen.

Färgfabriken har på olika sätt under åren, genom stora satsningar och med hjälp av en mängd engagerade personer och organisationer, gjort en resa som fortfarande pågår. Följ Färgfabriken på en fortsatt exkursion utifrån 25 års erfarenheter mot nya upplevelser.

Joachim Granit konstnärlig/kreativ ledare


Ett axplock av våra utställningar och projekt 1995–2020

Numen for Use
Tejp Stockholm

Det för Färgfabriken platsspecifika konstverket TEJP Stockholm installerades i stora salen likt ett enormt spindelnät där publiken bjöds in till att klättra och utforska installationen och rummet från alla vinklar.

Läs mer

Marianne Lindberg De Geer
Full Speed Ahead

En retrospektiv som omfattar Marianne Lindberg De Geers målningar, kollage, filmer, ljudverk och skulpturer som även lyfte fram pjäsförfattaren och samhällsdebattören MLDG.

Läs mer

Bouilding Blocks
Stockholm

Ett utställningskoncept av Färgfabriken och Medium där barns visioner ligger till grund för ny arkitektur. Metoden bygger på ett samarbete mellan barn och arkitekter och presenteras sedan i form av storskaliga byggnader i en utställning. Konceptet har bl.a. genomförts i Stockholm, Berlin, Mostar, Yangon och Oslo.

Läs mer

Bouchra Khalilis
The Opposite of Voice-Over

Bouchra Khalilis första soloutställning i Norden behandlade frågor som berörde gränser, migration och åsidosatta minoritetsgrupper. Khalili lät individernas egna berättelser stå i centrum och på så sätt skapa en mosaik som verkande på flera nivåer – politiskt, visuellt och poetiskt.

Läs mer

Experiment Stockholm

I utställningen visades bland annat verket Earthscore Specularium av konstnären Luis Berríos-Negrón. Ett kombinerat boende, växthus och social mötesplats i vilket konstnären flyttade in tillsammans med sin familj, höns, ankor, fiskar och växter för att bo under utställningsperioden och på så vis utforska nya boendeformer.

Läs mer

Heri Dono
Animachines

Heri Donos utställning visade underfundiga rörliga skulpturer och installationer, där influenser ifrån traditionell konst möter samtida uttryck. Dono kommenterar genom sin konst den politiska och sociala utvecklingen i Indonesien under de senaste decennierna parallellt med existentialism, humor, populärkultur och fantasi.

Läs mer

Niki Lindroth von Bahr
Något att minnas

Konstnären och animatören Niki Lindroth von Bahrs filmer, skulpturer och scenografier som berättar en form av melankoliska moderna fabler visades i separatutställningen Något att minnas hösten 2019.

Läs mer

Carl Johan De Geer
Ledtrådar

En retrospektiv av Carl Johan De Geers egensinniga konstnärskap som genom närmare femtio år rört sig mellan olika genrer. Film, fotografi, textil, måleri, litteratur, grafik och scenografi med ett konsekvent utforskande av omvärlden.

Läs mer

Yasmin Jahan Nupur, Munem Wasif och Suvra Kanti Das
Delta & Sediment

I utställningen visade konstnärerna Yasmin Jahan Nupur, Munem Wasif och Suvra Kanti Das, alla tre verksamma i Dhaka, Bangladesh, verk av fotografi, film och textilinstallation. Utställningen berörde teman som humanism, miljö, mytologi och sociala orättvisor utifrån en Bangladeshisk kontext.

Läs mer

Petra Hultman
Beckers konstnärsstipendium 2018

I stipendiatutställningen visade konstnären Petra Hultman, en stor installation med videoverk och objekt med utgångspunkt i 1950–1960-talets svenska hemmafruaideal.

Läs mer

Psychosis part I
I will never talk about the war again

En grupputställning i samarbete med curatorn Vladan Jemic. Utställningen kommenterade traumat efter upplösningen av forna Jugoslavien och de krig och separation som uppstod på 1990-talet.

Läs mer