Building Blocks tillbaka! Nu i Bukarest.

Building Blocks tillbaka! Nu i Bukarest.

Building Blocks är ett utställningskoncept där barns visioner ligger till grund för ny arkitektur, vilket resulterar i en utställning som utmanar våra invanda mönster och inspirerar till nytänkande.  Innehållet i projektet har vuxit fram utifrån frågor om hur normer och förväntningar styr arkitekturen idag, parallellt med frågor om hur processerna kan göras begripliga för och öppnas upp för fler. Här undersöks relationen mellan arkitekten och beställaren, genom att låta barn och ungdomar mellan 5 och 16 år agera beställare till sin egen drömbyggnad, som sedan byggs upp i stor skala.

I Bukarest var det barn från 134:e skolan som i workshops tillsammans med arktiekten Mihai Duţescu tog fram idéer för en drömbyggnad som efter att ha premiärvisats på festivalen Crative Est placerades på deras skola. Färgfabrikens partner i Bukarest är organisationen Zeppelin, som samordnat projektet.

Läs mer om Building Blocks Bukarest här.

Fortsätt läs mer
  8904 Träffar

Andreas Gedin i samtal med Henrik Berggren

Andreas Gedin i samtal med Henrik Berggren

Den svenska modellen och det förflutnas idé om framtiden

- Andreas Gedin i samtal med Henrik Berggren


20 februari kl 14 på Färgfabriken
Samtalet ingår i entréavgiften.

I anslutning till Andreas Gedins utställning En brutal vridning kring en axel hålls ett publikt samtal mellan konstnären och Henrik Berggren, journalist, författare och historiker.

Andreas Gedins installationsbaserade utställning En brutal vridning kring en axel bygger på bearbetningar av dels Villa Göth i Uppsala, som sägs ha gett upphov till begreppet ”nybrutalism” (en avskalad stil som strävade mot en slags ursprunglig modernism), och av Volvo Amazon, folkhemsbilen framför andra. Gedins ingång till utställningen har varit ett intresse för, och fördjupade studier av, den tid i vår historia då folkhemsbegreppet och idén om den svenska modellen formades.

Henrik Berggren har skrivit bland annat Är svensken människa? Med Lars Trädgårdh om ”den svenska modellen” och våra föreställningar om folkhem och kollektivism (2006) och Underbara dagar framför oss, en biografi över Olof Palme (2010).  2014 debuterade han som skönlitterär författare med en historik thriller om det spanska inbördeskriget, Det röda arvet. Han har också varit kulturchef på Dagens Nyheter samt undervisat och forskat i historia på Södertörns högskola.

 

Fortsätt läs mer
  10935 Träffar