Var är ditt Stockholm?

Var är ditt Stockholm?

Städer är mer än gator och byggnader, de är våra berättelser, minnen och känslor för vissa platser.

Var är ditt Stockholm? - Ett utforskande av gemensamma upplevelser. Stockholm Resilience Centre och Färgfabriken lanserar inom ramen för projektet Experiment Stockholm en webbplats som samlar människors erfarenhet och kunskap om staden. www.varardittstockholm.se ger invånvare möjlighet dela med sig av kunskap om platser i Stockholm, och på så sätt påverka och vara medskapare av stadens framtid.

"Vi vill ge människor i Stockholm möjlighet att uttrycka sig som medskapare i utvecklingen av staden", säger forskarna och projektledarna Matteo Giusti och Stephan Barthel vid Stockholm Resilience Centre.

Via www.varardittstockholm.se vill Giusti och Barthel undersöka hur kopplingen ser ut mellan Stockholmsregionens olika områden, vilka upplevelser som erbjuds i den fysiska miljön och hur platserna används.

Resultaten går att ta del av på utställningen ”Experiment Stockholm” på Färgfabriken, 23 september – 29 november. De kommer också att presenteras och förklaras för berörda myndigheter under december 2015.

Läs mer här, eller gå direkt till www.varardittstockholm.se och berätta om dina platser.

 

Fortsätt läs mer
  10599 Träffar

Create Your City - Global Playground Stockholm arranges an urban forum at Färgfabriken

Create Your City - Global Playground Stockholm arranges an urban forum at Färgfabriken

11 March at 17:45–22:00, the NGO Global Playground Stockholm will arrange a seminar and film night here at Färgfabriken.

Do you think Stockholm could be a more fun of a city? Would you like to transform your neighborhood? This sounds challenging? The good thing is that you don’t need to be engaged in politics to make things happen.

Small bottom-up initiatives, such as food trucks, urban gardens and street art could create public spaces and improve communication and social inclusion in cities.

During this Urban Forum you will learn more about everyday urbanism, what it is actually about and how it could help our cities. You will also get an inspirational boost from several real-life projects in Stockholm: Under Konstruktion in Nacka, Cyklopen and trädgård på spåret.

The day will be concluded by a movie night, showcasing how people all over the world are changing their cities.

The program can be found at this Facebook-event hosted by Global Playground Stockhollm:

The program is free but seats are limited. R.s.v.p here.

Fortsätt läs mer
  12120 Träffar