Experiment Stockholm in Bilbao

Experiment Stockholm in Bilbao

Färgfabriken's project Experiment Stockholm was presented as an example of how you can use art and culture in a transition to sustainable urbanism. Jan Rydén from Färgfabriken shared experiences and reasons for cities and municipalities to cooperate with artists and art institutions during the "Reflective Cities" session at The 8th European Conference on Sustainable Cities & Towns was hosted by ICLEI – Local Governments for Sustainability, the Basque GovernmentBizkaia County Council and Bilbao City Council.
The conference brought together 800 european mayors, planners, scientists and city makers.


#Basque2016  #experimentstockholm #fargfabriken

b2ap3_thumbnail_Jan-i-Bilbao.jpg

 

Fortsätt läs mer
  10420 Träffar

Var är ditt Stockholm?

Var är ditt Stockholm?

Städer är mer än gator och byggnader, de är våra berättelser, minnen och känslor för vissa platser.

Var är ditt Stockholm? - Ett utforskande av gemensamma upplevelser. Stockholm Resilience Centre och Färgfabriken lanserar inom ramen för projektet Experiment Stockholm en webbplats som samlar människors erfarenhet och kunskap om staden. www.varardittstockholm.se ger invånvare möjlighet dela med sig av kunskap om platser i Stockholm, och på så sätt påverka och vara medskapare av stadens framtid.

"Vi vill ge människor i Stockholm möjlighet att uttrycka sig som medskapare i utvecklingen av staden", säger forskarna och projektledarna Matteo Giusti och Stephan Barthel vid Stockholm Resilience Centre.

Via www.varardittstockholm.se vill Giusti och Barthel undersöka hur kopplingen ser ut mellan Stockholmsregionens olika områden, vilka upplevelser som erbjuds i den fysiska miljön och hur platserna används.

Resultaten går att ta del av på utställningen ”Experiment Stockholm” på Färgfabriken, 23 september – 29 november. De kommer också att presenteras och förklaras för berörda myndigheter under december 2015.

Läs mer här, eller gå direkt till www.varardittstockholm.se och berätta om dina platser.

 

Fortsätt läs mer
  10591 Träffar