Andreas Gedin i samtal med Henrik Berggren

Andreas Gedin i samtal med Henrik Berggren

Den svenska modellen och det förflutnas idé om framtiden

- Andreas Gedin i samtal med Henrik Berggren


20 februari kl 14 på Färgfabriken
Samtalet ingår i entréavgiften.

I anslutning till Andreas Gedins utställning En brutal vridning kring en axel hålls ett publikt samtal mellan konstnären och Henrik Berggren, journalist, författare och historiker.

Andreas Gedins installationsbaserade utställning En brutal vridning kring en axel bygger på bearbetningar av dels Villa Göth i Uppsala, som sägs ha gett upphov till begreppet ”nybrutalism” (en avskalad stil som strävade mot en slags ursprunglig modernism), och av Volvo Amazon, folkhemsbilen framför andra. Gedins ingång till utställningen har varit ett intresse för, och fördjupade studier av, den tid i vår historia då folkhemsbegreppet och idén om den svenska modellen formades.

Henrik Berggren har skrivit bland annat Är svensken människa? Med Lars Trädgårdh om ”den svenska modellen” och våra föreställningar om folkhem och kollektivism (2006) och Underbara dagar framför oss, en biografi över Olof Palme (2010).  2014 debuterade han som skönlitterär författare med en historik thriller om det spanska inbördeskriget, Det röda arvet. Han har också varit kulturchef på Dagens Nyheter samt undervisat och forskat i historia på Södertörns högskola.

 

Fortsätt läs mer
  10943 Träffar

Släppmingel för tidskriften STAD nr 9!

Släppmingel för tidskriften STAD nr 9!


Nummer 9 | 2015 har temat Ekosystemtjänster - vart leder de stadsutvecklingen?

Tidskriften STAD ges ut av tankesmedjan Movium, som arbetar med stadsutvecklingsfrågor vid SLU. De är också en av Färgfabrikens partners i stadsutvecklingsprojektet Experiment Stockholm. STAD för debatt om urbana landskap, fångar upp trender och speglar utvecklingen och framhäver forskning om hållbar stadsutveckling

Vi på Färgfabriken är glada att STAD lyfter frågan om ekosystemtjänster som också Färgfabriken behandlat vid ett seminarium tidigare under våren på temat Stockholmsbiotopen, om förhållandet mellan det gröna och det gråa, det naturliga och det byggda, och där vi prövade tanken om staden som möjlig del av ett ekosystem.

Vi ser fram emot en spännande kväll och intressant läsning!

Program:
Torsdag 11 juni kl 17.00

Vad är en röd-grön-blå stadsplanering?

Linda Pettersson, landskapsarkitekt från Urbio i ett samtal om urbana ekosystemtjänster.
Kom och lyssna på spännande samtal och mingla med andra om detta aktuella tema! Det bjuds på popcorn och läsk och besökaren får ett exemplar av tidskriften!


Minglet är kostnadsfritt.
Facebookevent

Varmt Välkommen!

Fortsätt läs mer
  10558 Träffar