Stockholm on the Move på Kulturfestivalen.

13 – 17 augusti, 18 – 22, Beridarebanan (vid Sergels Torg).

Art Walk är en konstutställning under Stockholms Kulturfestival som samlar och presenterar några av de gallerier, konstnärer och konstnärskollektiv som är verksamma i Stockholm. Utställningen berör temat ”Stockholm” på ett flertal olika sätt och visar på hur man kan använda det offentliga rummet kreativt. Under Art Walken visar Färgfabriken delar av Stockholm on the Move i samarbete med Platform Stockholm.

Stockholm on the Move är en utställning som visades på Färgfabriken hösten 2012 och våren 2013. Projektet både utmanade och tog ett helhetsgrepp om Stockholmsregionens möjligheter och utmaningar när det gäller infrastruktur, stadsbyggnad och samhällsplanering.

Platforms bidrag till Art Walk är en 5 meter lång grön skärm. Vem som helst, med en bärbar kamera, kommer att kunna fotografera bilder framför skärmen. Allmänheten får fritt använda bilderna på det sätt de önskar. Utöver den gröna skärmen kommer dock Platform tillhandahålla en online-databas där användarna kan ladda upp, dela eller lägga på filter till innehållet. Projektet är ett initiativ som undersöker hur kulturella organisationer kan underlätta allmänhetens deltagande genom att använda befintlig teknik och arkitektonisk infrastruktur.

Välkomna!

Stockholm on the Move

Platform Stockholm

Stockholms Kulturfestival

Fortsätt läs mer
  9536 Träffar

Vilda pollinatörer viktiga för en blomstrande Stockholmsregion.

Under eftermiddagen den 23 mars fick en intresserad skara besökare en unik inblick i vilda pollinatörers förhållanden i Stockholmsregionen. Erik Sjödin som tillsammans med Färgfabriken tagit initiativ till dessa föreläsningar inledde dagen.

Bostadsbrist för vilda pollinatörer. 

Erik Sjödin är konstnär och researcher och har tidigare genomfört en workshop på Hästagård där han tillsammans med besökare byggt bostäder åt vilda pollinatörer. I dagens städer uppstår bostadsbrist för vilda pollinatörer då man ofta eliminerar gamla träd och andra tillhåll för dessa insekter. På söndagen den 24 mars håller Erik även att hålla en workshop i bostadsbygge på Färgfabriken. Just de vilda pollinatörerna som solitära bin, fjärilar och humlor har visat sig vara viktigare än man tidigare trott för både jordbruket och mångfalden. En ensam humla kan pollinera över 2000 blommor om dagen.

 På bilden ovan byggs bostäder åt vilda pollinatörer.

 

Det som är bra för barnen är också bra för humlorna.

Maria Bergström är naturguide och berättade mer om humlornas viktiga arbete. Humlorna har päls och kan därför trotsa dåligt väder, det är de som börjar pollinera de första vårblommorna och som håller ut längst mot höstkylan. Maria menar att Stockholm i och med sitt spricklandskap där berg och natur tränger sig på och delar upp staden kan skapa bra förutsättningar för vilda pollinatörer. Maria avslutar med att säga man kan använda ett barnperspektiv för att förbättra pollinatörernas position i stadsmiljö. Det som är bra för barnen – ängar, fält, öppna ytor, standkanter mm – är också bra för humlorna.


Gillar vi mat så gillar vi insekter!

Karolina Lisslö är biolog och grundare till Bee Urban. Hennes intresse för pollinatörer väcktes då hon insåg att en handfull växter försvinner från Stockholm varje år på grund av brist på pollinerande insekter. Karolina menar att vi måste förstå värdet av de ekosystemtjänster som pollinatörerna gör för oss för att börja värna om dem. 76% av all mat är pollinerad av en insekt, dessa tjänster räknas globalt uppgå till 65–70 miljarder dollar om året. Så Karolina påpekar att om vi gillar mat, så får vi även lov att gilla insekter.

Arkitekter + ekologer för en hållbar stad.

Jonas Torsvall är arkitekt och arbetar med hållbar stadsutveckling. Jonas visade flera spännande projekt där han arbetat med att integrera natur och arkitektur. Projekt där arkitekter och ekologer arbetat sida vid sida med att utveckla arkitektur som kan bidra till i olika ekosystemtjänster. Ni kan läsa mer om olika spännande projekt med fasadväxthus och nya former för gröna broar m.m. på Barthel RUEs hemsida.

 

 

Fortsätt läs mer
  12058 Träffar