Byggnaden och historik

Huset byggdes 1889 av Helge Palmcrantz. Han hade under 1870-talet utvecklat kulsprutan och slåttermaskinen. För tillverkningen uppfördes en ny fabriksanläggning i Lövholmen, Palmcrantzka huset. Färgfirman Wilhelm Becker flyttade 1902 sin produktion till Palmcrantzka huset. Förutom färg producerades också en mängd andra produkter, exempelvis tvål, konstnärsmaterial och förbandsartiklar. Produktionen pågick i huset fram till 70-talet och efter det användes delar av huset som lagerlokal.

I mitten av 90-talet påbörjades och genomfördes en omfattande renovering och 1995 slog Färgfabriken upp dörrarna till sin första utställning. Sedan dess har interiörerna restaurerats och renoverats i omgångar, senast år 2009-2011. De kulturminnesmärkta byggnaderna får inte rivas eller förändras utvändigt.

Byggnaden ägs idag av Lindéngruppen AB.

A Fasad Uppe 600px
Fasad Nere 600px
Gangen 600px

Karaktäristiskt för Färgfabriken är den stora salen med sina monumentala pelare och råa fabriksinteriör som har förvandlats till utställningsrum. Förutom stora salen ingår även två intimare projektrum och en butik i konsthallens utställningsverksamhet. En trappa ned, under det vackert slagna valvtaket, hittar ni Färgfabrikens Kafé.

storasalen
B Takvaningen 600px
Shopen

Våra kollegor på Färgfabriken Evenemang svarar gärna på förfrågningar om att hyra lokaler för fest eller företagsevents.