Färgfabrikens organisation

Färgfabriken är en politiskt och religiöst obunden stiftelse. Verksamheten finansieras huvudsakligen av medel från privata aktörer såsom stiftelsens huvudsponsor Lindéngruppen AB samt av medel från Kulturrådet, Stockholms stad och Region Stockholm.
Stiftelsen bildades 1995 av Alcro-Beckers AB, ColArt Sweden AB och SAR (Svenska Arkitekters Riksförbund, nuvarande Sveriges Arkitekter).

Färgfabriken leds av verksamhetsledare Pernilla Lesse och kreativ ledare Joachim Granit.

Medarbetare


Färgfabrikens styrelse

Ordförande:

Jenny Lindén Urnes

Ledamöter:

Joacim Björk
Martin Brandt
Charlotte Gyllenhammar
Elizabeth Hatz
Mats Hellström
Karolina Keyzer

Färgfabrikens likabehandlingspolicy

Färgfabrikens miljöplan