Experiment Stockholm

23 september - 29 november 2015

Att planera och bygga för en varierad stad

– två symposier 19–20 februari.

 

19–20 februari 2015 hölls två symposier inom ramen för byggprocesser och kreativ stadsutveckling. Dagarna är en del i upptakten inför Experiment Stockholm. Nedan presenteras dokumentation från ett urval av föreläsningarna.


Torsdag 19 februari kl 13.00 – 17.00
27:e kommunen. Tolkning och frihet i planprocessen.
Den kreativa kommunen.

Färgfabriken bjuder in till en kreativ eftermiddag med korta inspirerande inlägg varvat med mycket utrymme för friare samtal och diskussioner mellan alla deltagare. Med oss har vi inbjudna talare som fått uppgiften att skissa på olika lösningar för hur planeringen skulle fungera i en Stockholmsk drömkommun: den 27:e kommunen. Titeln är en blinkning till den franska organisationen La 27e Région som jobbar med innovation i den offentliga sektorn.

Ofta beskrivs de svenska byggprocesserna som krångliga, byråkratiska, kostsamma och tröga. Vi vill ta en annan utgångspunkt och undersöka varför det fungerar som det gör, och vad som faktiskt är möjligt inom de rådande lagarna. Hur kan vi planera för ett mer varierat byggande med olikartade aktörer? Kan vi förändra praxis, och vilka förändringar krävs? Vilka kommuner och andra aktörer går före?
I Almere, NL, har man exempelvis låtit 3000 hushåll bygga fritt enligt enkla spelregler. Vad blev de ekonomiska, sociala och fysiska effekterna?

Program

13.00 – 13.15 Intro. Utmaningar och möjligheter. Talare: Jan Rydén, Färgfabriken

Planning for Urban Diversity

13.15 – 13.30 Varför ser svensk stadsplanering ut som den gör idag? Talare: Håkan Forsell, urbanhistoriker Stockholms universitet

Planning for Urban Diversity


13.30 – 13.45 Formell och informell makt i planprocessen. Erfarenheter från Årsta. Talare: Lukas Smas, forskare Nordregio.

Planning for Urban Diversity


13.45 – 14.15 Salong: samtal kring den 27:e kommunen.

14.15 – 14.45 Att organisera frihet i byggprocessen. Talare: Jacqueline Tellinga, översikstplanerare, Almere Homeruskwartier, Nederländerna. Vilken stad växer fram med mindre detaljreglering? Varför är det bra för kommunen?

Planning for Urban Diversity


14.45 -15.15 Salong

15.15 -15.30 Planera för urban resiliens – staden som laboratorium för hållbar utveckling. Talare: Sara Borgström , forskare Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet

Planning for Urban Diversity
15.30 – 15.45 Att styra med kvalitet och spelregler istället för detaljplanering. Mer "skelettplanering" - en väg framåt för Stockholm? Talare: Anna Rex, Stockholms stad

Planning for Urban Diversity

15.45 – 1630 Salong: samtal kring den 27:e kommunen

16.30 Avslutning

17.00 Visning av ”Patchwork of Narratives” – en utställning om de berättelser som formar våra städer och samhällen, med utgångspunkt i städerna Beirut och Mostar.

Baren är öppen för mingel, mat och dryck fram till kl 19.00.Fredag 20 februari kl 9.15 – 12.00
Varierat byggande, varierad stad
Om nya aktörer och metoder för kreativ stadsutveckling.


En förmiddag om självbyggeri och stadsutveckling som drivs nerifrån och upp i en resilient stad. Kan småskaliga lösningar ha storskaliga effekter? Vi tror att en stad mår bra av att vara varierad till både yta och innehåll. Vi pratar om till exempel byggemenskaper, privat självbyggeri och mindre byggbolag, små aktörer som tar en mer aktiv roll i byggandet i en urban kontext. En sådan utveckling skulle också frammana fler småskaliga infrastrukturlösningar och lätt kunna inkorporeras i cirkulära ekonomilösningar.
Inspiration och exempel från Stockholm, Amsterdam och Berlin varvas med friare diskussionsformer.

Program

09.15 – 09.30 Småskaliga förändringar i storskaliga strukturer -  verktygslåda för miljonprogramsområden. Talare: Klas Ruin, Spridd arkitekter, Stockholm

Planning for Urban Diversity


09.30 – 10.00 The Self-building City Cook Book. Organisatoriska, finansiella och tekniska recept. Talare: Lilet Breddels, Archis / tidskriften Volume, Amsterdam. Self Building Building är en modell för urbanisering och arkitektur, som transformerar rådande nerifrån och upp- modeller.

Planning for Urban Diversity


10.00 – 10.30 Byggemenskapen R50 (Ritterstrasse 50). Talare: Christoph Schmidt, arkitekt, verksamma i Berlin. Ger sin syn på hur byggemenskaper fungerar som en del av stadsutveckling i Tyskland.

Planning for Urban Diversity


10.30 – 11.00 Salong: Samtal och kaffe.

11.00 – 11.15 "Varierat i Vallastaden: Högt och lågt, allt nu!" Talare: Okidoki arkitekter, Göteborg. Om intentionerna med Vallastaden i Linköping och erfarenheterna så här långt Vad fungerar, vad är svårare än tänkt?

Planning for Urban Diversity

11.15 – 11.30  Mellanstaden – en strategi för Stockholms växande med utgångpunkt i villaområden. Talare: Lisa Deurell, Paradiso arkitekter, Stockholm

Planning for Urban Diversity

11.30 – 12.00 Avslutning