Lövholmen

vilken framtida stad vill vi se?

Det rivs och saneras – vad kommer istället?

Färgfabriken befinner sig mitt det den sista spillran av ett tidigare industriområde som kallas Lövholmen. I området finns en stor grupp verksamma inom olika kreativa verksamheter.

Stora ekonomiska värden står på spel, byggaktörerna vill riva och bygga nytt. Färgfabriken och många andra intresserade av stadsbyggnad vill gå försiktigare fram och ta till vara på flera av de unika byggnader och de lager av industrihistoria som ger området sin speciella karaktär. Färgfabriken håller därför ögonen på processen genom utställningar, diskussioner och debatter. I denna avdelning kan ni följa vårt arbete med processen.

Vill du också följa utvecklingen? Prenumerera på vårt Lövholmen-nyhetsbrev!

Klicka på anmälan nedan och följ instruktionerna. Nyhetsbrev kommer med ojämna mellanrum.

Anmälan

Kontaktperson för frågor och idéer: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

En kort bakgrund

Liljeholmen var Stockholms första industriförort. Lövholmen är idag är den sista resten av det gamla industrilandskapet. Sedan 1995 har Färgfabriken verkat här, i lokaler från 1889. Det senaste decenniet har industrierna successivt flyttat ut. På 23 000 kvm finns sex olika markägare. Planering inför kommande exploatering och medborgardialog har påbörjats. Området är på ytan nedgånget, men det är också ett faktum att Lövholmen är en kreativ hubb, med ca 300 kreatörer som verkar i några av de gamla industrilokalerna. Platsen Lövholmen låter oss sätta ljuset på en rad frågor som för Stockholm och många andra städer i världen är centrala för framtidens urbana miljöer. Vilken betydelse har dessa slitna områden? Vad gör man med platser i väntan på exploatering, och hur kan de hållas öppna och levande även under byggtiden? Hur tar man vara på historiska industriella miljöer som en del av platsens kulturarv? Vilken betydelse har det att gamla lokaler tas över av kreativa krafter i övergångsperioderna – och vad händer med dessa när byggkranarna rullas in och de fina nya bostadsrätterna står klara? Vilka planeras och byggs det för? Finns potential för att Lövholmen blir något nytt eller kommer det bli konventionellt och likt annat som byggs idag? Hur skulle morgondagens mångfacetterade stadsliv kunna se ut? Hur kan Lövholmen spela en viktig roll för att knyta ihop och överbrygga mentala och fysiska barriärer i staden?

Vill du veta mer om vad som händer just nu på Lövholmen?

Här har vi samlat ett urval av alla planer, artiklar och annan information som finns om området.
Bland annat uppdaterades tidplanen för områdets ombyggnation i juni 2020.

Tips: läs Josef Östbloms examensarbete viid SLU: Transformation av Lövholmens industrilandskap


 ARTIKLAR OCH AKTIVITETER

UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING

Manifestation Lövholmen
- kulturell generator för Stockholm!

20 - 30 aug 2020

Färgfabriken välkomnar alla kulturutövare på Lövholmen att delta i en manifestation för att lyfta fram hur viktig Lövholmen är som en kulturell generator för Stockholm! Vi vill visa på den enorma bredd av kulturella uttrycksformer som finns i området genom att öppna upp våra dörrar och låta dessa ta plats i en utställning på Färgfabriken.

LÄS MER

PLANER

PLANER

Vad händer på Lövholmen?
– Byggplaner, medborgardialoger med mera

Uppdateras löpande

Lövholmen, området runt Färgfabriken, kommer att göras om till ett bostadsområde, med bostadsrätter. Marken som ska exploateras ägs av flera privata byggaktörer. I november 2017 gavs stadsbyggnadsnämndens ok till att starta planarbetet. Tidigast i början av 2023 väntas en färdig detaljplan kunna antas. På den här sidan samlar vi information för den som vill veta mer om planerna för den kommande byggprocessen på Lövholmen.

LÄS MER

FILMER

FILMER

Filmkanal
– Lövholmen

Pågående

Här samlar vi våra filmer om området.

LÄS MER

SAMTAL

SAMTAL

Bland skorstenar och byggkranar
- kulturella ekosystem i gamla industriområden

22 oktober 2019, kl. 17.13-19.30

Färgfabriken bjuder in till en inspirations- och diskussionskväll, en reflektion kring Lövholmens framtid i ljuset av idéer och inspiration från andra platser i Sverige och världen. Hur hänger kulturliv, gamla byggnader och stadsutveckling ihop? Fri entré. Stpråk: engelska.

LÄS MER

VANDRING

VANDRING

Kreativ hubb eller förfallen spökstad?
– diskussionsvandring på Lövholmen

29 sep kl 13.30

Vill du veta mer om Lövholmens historia eller vad som planeras, och dessutom få tjuvkika i några av konstnärsateljéerna på området? Följ med curatorn och mångsysslaren Svante Helmbæk Tirén på en vandring genom det gamla industriområdet Lövholmen, med efterföljande diskussion.

LÄS MER

ARBETSRUM

ARBETSRUM

Lövholmenrummet
– en plats för samtal, workshops och möten

April - oktober 2019

Ett av våra projektrum står nu öppet för alla som vill tänka kring Lövholmen och utveckling av gamla industriområden! Ett flexibelt arbetsrum där vi bland annat har en stor trämodell över området, som man kan leka med och använda som diskussionsunderlag. Vi erbjuder även workshopmaterial så att du kan gestalta egna förslag, eller lämna skrivna förslag och idéer, som du tycker att fler borde ta del av. Under konsthallens öppettider är ni välkomna att droppa in. Vill ni komma under andra tider eller med en grupp? Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så hittar vi en bra tid.

ENKÄT

ENKÄT

Enkät om Lövholmen
– Gör din röst hörd!

Under vår/sommar 2019 samlade vi in åsikter och idéer genom en enkät som vi sammanställer under hösten 2019. Resultaten kommer vi att publicera här, men också använda som referens i vår kommunikation kring Lövholmen framöver. Vi vill att alla ska få komma till tals oavsett engagemang eller position.

LÄS MER

IDÈER

IDÈER

Idéer för Lövholmen
- ett axplock

Uppdateras löpande

Genom åren har Lövholmen lockat till sig ett oräkneligt antal studenter, barngrupper, arkitekter, planerare med flera som har forskat, ritat, fantiserat och visionerat med utgångspunkt i Lövholmens potentiella framtider. Här samlar vi några av dem. Har du egna idéer eller tips? Hör gärna av dig!

LÄS MER

SAMTALSKVÄLL

SAMTALSKVÄLL


Samtal Lövholmen

21 februari kl. 18

Vad händer i det till synes övergivna industriområdet runt Färgfabriken, som ska göras om till bostadsområde? Hur har platsen fått den karaktär den har idag? Vad vet vi om framtiden? Vem byggs det för och hur kan man påverka? Vad händer med de hundratals konstnärer som verkar här idag? Fri entré.

LÄS MER

DEBATTARTIKEL

DEBATTARTIKEL

Debattartikel i StockholmDirekt
Fastighetsägarna har låtit Lövholmen förfalla

Färgfabriken presenterar sin uppfattning över vad som sker i området Lövholmen i en debattartikel 29/10. Fastighetsägarna, Skanska, har under tio års tid möjliggjort förfallet genom underlåtelse av underhåll, trots Stadsmuseets grönmärkning. Att aktivera området genom att under mellantiden ha upplåtit lokalerna till tillfälliga verksamheter såsom Skanska har gjort i gamla Beckers huvudkontor hade på ett enkelt sätt löst frågan om förslumning och förfall. Artikel är ett svar på en tidigare artikel, Följ med in i övergivna industriområdet, publicerad 19/10, StockholmDirekt.

LÄS MER

YTTRANDE

YTTRANDE


Vid tidigt plansamråd

23 maj 2018

Startpromemoria för planläggning har skickats ut av Stadsbyggnadsnämnden den 11 oktober 2017 för ett tidigt samråd. Samrådsförslaget innebär att det tidigare industriområdet kan omvandlas till bostads- och verksamhetsområde. Stiftelsen Färgfabriken önskar lämna följande yttrande.

LÄS MER

UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING

Arkiv Lövholmen
Historier och framtider

25 jan – apr 2018

Arkiv Lövholmen är en utställning som vill skapa ett levande arkiv över både svunnen tid och många möjliga framtider. Vi har samlat in många av de olika samtida förslagen som gjorts för området, liksom historiskt material som visar dåtidens visioner och verklighet.

LÄS MER

SAMTAL

SAMTAL

Historia och lokalt engagemang
Panelsamtal

22 feb 2018, kl 17.30-19.30

Hur kan vi ta tillvara på Lövholmens historia och samtidigt utveckla framtidens stadsdel? Medverkar gör bl.a. Ylva Blank, enhetschef på Stockholms stadsmuseum, Mattias Frihammar, etnolog vid Stockholms universitet, Urban Alvring, lokalhistoriker och Birgitta Biesheuvel, ordförande i Hägerstens hembygdsförening. Samtalet genomförs på svenska och är gratis.

VANDRING

VANDRING

Guidad vandring med Anders Djerf
Lövholmens historiska byggnader

22 februari kl. 16

Lär känna Lövholmen och dess historia på en guidad vandring i området. Anders Djerf, lokalhistoriker, berättar om Lövholmsvarvet, Kolsyrefabriken, Cementa, Palmcrantz verkstäder, Beckers, Färgfabriken och mycket mer. Startar vid Färgfabrikens grindar. Tid: cirka 60 min. Pris: 100 kr, kontant el swisha till: 0736595200

FOLDER

FOLDER

Utställningsfolder
Ladda ned som PDF

Foldern som delas ut i receptionen finns även som PDF att ladda ned elektroniskt. Klicka på bilden för att ladda ned och ta del av utställningsens textmaterial.

LÄS MER

PANELSAMTAL

PANELSAMTAL

Den jämställda staden?
Om jämställdhet & stadsbyggnad

8 mars kl.19-20

Var står vi i samtalet om den jämlika staden? Hur ser framtiden ut och vilka frågor måste vi lyfta för att skapa lika villkor i morgondagens städer? Medverkar gör bl.a: Stina Hagelqvist, arkitektur- och bebyggelsehistoriker; Åsa Jacobsson, f.d. ordförande i KVIST, Meike Schalk, forskare vid KTH; Emilia Hallin, arkitekt och Maja Willén, konstvetare. Tid: 19 - 20. Fri entré för samtalet. Språk: Svenska. Välkomna!

SEMINARIUM & UTSTÄLLNING

SEMINARIUM & UTSTÄLLNING

Experiment Lövholmen
Diskussion, idéer, utblickar

26 maj 2016

Seminarium och diskussion kring planerna för Lövholmen, utblickar och idéer kring experimentell stadsutveckling, samt utställning av masterstudenter från KTH Arkitektur arbetat med Lövholmen som case, i ett projekt som handlar om att hitta nya kopplingar mellan boende, arbete och plats genom stadsodling och en mer inkluderande planeringsmodell som utgår från platsens egen karaktär.

LÄS MER

UTSTÄLLNING & PROGRAM

UTSTÄLLNING & PROGRAM

Lövholmen
– den nya svenska modellen

13 sep 2007 – 14 okt 2007

2007 gjorde Färgfabriken ett lekfullt experiment och en idé-utställning om Lövholmen för att skapa diskussion om platsens förutsättningar, baserat på idén att spara den gamla strukturen och industribyggnaderna och samtidigt öka exploateringen mellan det befintliga, för att skapa förutsättning för olika typer av verksamheter till lägre kostnader och samtidigt möjliggöra för nya bostäder.

LÄS MER


 


Byggdagbok Lövholmen