top patchwork ny eng

Färgfabriken har sedan 2010 arbetat med en internationell kultursamverkan i projektet New Urban Topologies som gjort nedslag i och sammanlänkat sargade stadsrum i Östeuropa och Mellanöstern. Den erfarenhet och kunskap som New Urban Topologies genererat de senaste fyra åren ligger till grund för projektet Patchwork of Narratives: When you enter a city, you enter a story som fokuserar på städerna Beirut och Mostar.

Patchwork of Narratives: When you enter a city you enter a story är ett undersökande projekt vars ambition är att utvidga våra föreställningar om staden. Det uppmanar oss att avläsa staden bortom dess materiella struktur. För en stad är mer än så! Den är ett kulturellt betingat lapptäcke som väver samman den materiella infrastrukturen med minnen och förväntningar. Vår utgångspunkt är två städer: Beirut och Mostar. Erfarenheterna samlades under hösten 2014 i utställningar i respektive stad, som skildrar deras urbana lapptäcken och lyfter fram visioner och potentiella urbana lösningar som möjliggör integration. En gemensam utställning på Färgfabriken visades 2015, vilken synliggjorde de tankegångar som framkommit och satte dem i relation till vår egen stad, Stockholm.


Projektet stöds av PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

 


katalog bild

Patchwork introduktion

Våra städer och samhällen formas av berättelser.

omslag katalog

Patchwork Katalog

Essäer om Beirut, Mostar och Stockholm.

bruce

Johanna Bratel

Drömmen om det demokratiska stadsrummet

patchwork stockholm

Utställning – Patchwork of Narratives

Undersöker staden ur ett mänskligt perspektiv.

Beirut 520

Patchwork Beirut

Marknadsintressen splittrar en redan delad stad.

mostar collage

Patchwork Mostar

En utställning som sammanför stadens invånare.

death city black

Bildarkiv

Bilder som ger ytterligare en inblick i Beirut och Mostar.

animations

Animationer och filmer

Videoverk, animationer och dokumentärer om och av människor i Beirut och Mostar.

senada

Intervjuer

Samtal och intervjuer med våra partners i Beirut och Mostar.

 


 

  

Taggad under
mostar 4