Stockholm on the Move

Idéer, visioner och utmaningar för en stad i förändring

sotm statisk
Stockholm on the Move är ett pågående projekt som sedan 2010 undersöker och prövar nya idéer och ställer frågor om hur Stockholm utvecklas och formas. Vad är Stockholm i ett lokalt, regionalt eller globalt sammanhang? Hur samspelar infrastruktur, byggande, miljö och kulturliv? Vilket samhälle bygger vi för kommande generationer? Stockholm on the Move är ett laboratorium där många aktörer kan mötas i en experimentell miljö, genom utställningar, debatter och seminarier – både i Stockholm och på andra platser i världen. 
Taggad under
IMG 0158

Experiment Stockholm

En ny utställning om Stockholms framtid. På Färgfabriken hösten 2015.

SotM Kina

Stockholm on the Move i Kina

2013 och 2014 har Stockholm on the Move visats i Shanghai och Shenzhen.

rummet

Utställning 2012-2013

22 nov 2012 – 24 mars 2013 – idéer, visioner och utmaningar för en stad i förändring. 

 R5A6649

Katalogen 2012-2013

Ladda ner och läs: fördjupning, utblickar och inlägg i debatten.

notes

Workshops och seminarier

Diskussion, debatt och möten stod i centrum i det omfattande programmet i samband med utställningen 2012-13.

urban

Färgfabriken on the Move - Det urbana perspektivet

Färgfabriken är en aktiv röst i frågor kring stads- och samhällsplanering, demokrati och urban utveckling.

Taggad under